Walviskaken - Bezienswaardigheid

Walviskaken - 1

De Walviskaken zijn een bezoekje waard. In het dorpscentrum staat de onderkaak van een Blauwe Vinvis die op 6 maart 1950 in de Zuidelijke IJszee is geschoten. Ze werden door kapitein Klaas Visser (voormalig commandant van schip de Willem Barentz) naar het eiland gebracht en kunnen in het park gevonden worden. Deze walviskaak herinnert Schiermonnikoog aan de walvisvaart met het moederschip de Willem Barentsz, waar enkele eilanders in de naoorloogse jaren aan bijgedragen hebben. Kapitein en expeditieleider Klaas Visser was één van hen en schonk de walviskaak aan Schiermonnikoog.

Walvisvaart

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvisvaart (NMW) opgericht. De oprichting werd vooral ingegeven door de naoorlogse schaarste aan oliën en vetten voor met name de margarine-industrie. Tussen 1946 en 1964 heeft de NMW met het walvisfabrieksschip Willem Barentz en een vloot vangschepen (jagers) achttien expedities in de wateren rond Antarctica uitgevoerd. Aan boord waren veel Schiermonnikogers.

Verder is Walviskaken nabij de volgende bezienswaardigheden: Standbeeld de monnik (±30 m), Koningshuis (±100 m), Informatiecentrum Het Baken (±125 m), Witte Winde (±350 m) & Vuurtoren Zuidertoren Schiermonnikoog (±400 m).

Voor informatie

Nieuwestreek, Schiermonnikoog